Tartı Aletleri Teknolojileri

Teknoloji Fotoğrafları
Ağırlık, bir kütleye, bulunduğu yere göre etki eden yerçekimi kuvvetidir; kütle ile ağırlık arasındaki ilişki aşağıdaki formülle açıklanabilir: W=m.g W=ağırlık, m=kütle, g=yerçekiminin meydana getirdiği ivmedir.Bu formül Newton’un gravitasyon kanununda çıkarılmıştır; kanuna göre, bütün nesneler birbirlerine çekme kuvveti uygularlar. Yeryüzündeki veya civarındaki her şey dünya merkezine doğru çekilir; bu çekme kuvveti, ağırlıktır.

Bu bölümde Mekanik Kollu Teraziler ve Kantarlar ve Yay Dengeli Kantarların geçmişten günümüze örneklerini bulunmaktadır.

Eskiden kullanılan birimlerin kilogram karşılıkları aşağıdaki gibidir:

çeki=225,789 kg

kantar=56,449 kg.

batman=7,697 kg.

okka=1,282 kg.

dirhem=0,003207 kg.=3,207 gr.

kırat=0,0002004 kg.=0,2004 gr.