Radyo ve Televizyon Teknolojileri

Teknoloji Fotoğrafları

Elektromanyetik dalgaların varlığını İngiliz fizikçi H. Hertz 1887’de elektromanyetik dalgaları laboratuarda deneysel olarak elde etmeyi başardı. Hertz ‘in deneylerini yenileyen İtalyan fizikçi G. Marconi, dalgaları ilkin 9m., sonradan 275m. Ve 3 km.lik uzaklıklara iletmeyi başardı. 1901’de de Atlas Okyanusu ötesine ilk telsiz mesajını iletti.Radyonun gelişmesi açısından bundan sonraki en büyük adım, İngiliz fizikçi J. A. Fleming’in ilk elekrotlu lambayı geliştirmesi oldu. İçinden yalnızca bir yönde elektrik akımı geçebilen diyot, doğrultucu işlevi yaptığından ötürü alıcılarda demodülatör olarak kullanılabiliyordu. İki elektrotlu lambada anot ile katot arasına ızgara biçiminde üçüncü bir elektrota yerleştirerek 1906’da triyot lambayı gerçekleştiren ABD’li mucit Lee De Forest, böylece, radyo verici ve alıcılarında asilatör ve yükselteç olarak kullanılabilen ve bu nedenle önemli bir gelişmeyi simgeleyen buluşu ortaya koymuş oluyordu.

Triyot lambanın titreşim üretici olarak kullanılabileceğini ABD’li mucit Edwin H. Avustralya’ya ilk telsiz mesajı 1918’de ulaştırıldı. Önceleri yalnızca mors kodlu telgraf sinyalleri iletilebilirken, okyanus ötesiyle ilk kez 1915’te konuşma içeren iletişim sağlanabildi.

Müzik ve konuşma içeren kısa erimli ilk radyo yayını ise 24 Aralık 1906’da ABD’li mucit R.A Fessendon tarafından gerçekleştirildi. E.H. Armstrong’un radyonun gelişme çizgisinde önemli bir click here yeri vardır. Geri besleme ilkesini bulan ve bu ilkeden yararlanarak triyotlu asilatör devresini 1912’de geliştiren Armstrong I. Dünya Savaşı sırasında da süperhederodin alıcını ilkelerini ortaya koydu; Armstrong’un bu alandaki son ve en önemli buluşu ise frekans modülasyonu olmuştur (1993).

Radyo tekniği açısından bundan sonraki önemli adımlar 1948’de transistörün buluşu, baskı devre tekniğinin ve 1960’larda tümleşik devrelerin geliştirilmesi olmuştur.

Televizyon, 1923 yılında İskoç mucit John Logie Baird tarafından İngiltere’de icat edildi. İlk TV görüntüsü de 1926 yılında, yine Baird tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk televizyon yayını, 1926 yılında Baird tarafından gerçekleştirildikten sonra, BBC klasik radyo yayıncılığından hariç, 1929 yılında sınırlı bir alana ulaşan ilk deneme yayınlarını yapmaya başladı. BBC, deneme yayınlarını iki kuşak halinde yapıyordu. İlk kuşakta haber yayını, ikinci kuşakta ise müzik yayını yapmaktaydı. Logie Baird, televizyonu icat ettikten sonra, infrared ışınlar konusunda da çalışmalar yapmıştı. Televizyon, 1930’lu yılların başlarında seri olarak üretilmeye ve geniş insan kitleleri tarafından satın alınmaya başladı.

Sözlük anlamında tele-vizyon uzaktan-görme anlamına gelmektedir. Elektrik enerjisi ile çalışarak elektromanyetik sinyaller doğrutulsunda görüntü vermektedir. Ülkemizde ilk televizyon kanalı TRT olmuştur kısa zaman içersinde modern hayatın lüks elektronik aleti olmuştu.