Ahşap İşleme

Teknoloji Fotoğrafları

Marangozluk, ağaç işleme zanaatıdır. Ağacın doğal hâliyle ya da makinelerce işlenmiş haliyle alınıp, kesme, biçme, zımparalama gibi işlemlerden geçirilerek nesnelerin ortaya çıkartılması işidir. Bu işi yapanlara marangoz denir. Ahşap malzemeleri, isteğe göre işleyerek ve şekillendirerek, binalarda gerekli yerlere yerleştiren veya ahşap eşya yapan kişilere de ‘dülger’ denir.Tahta (ya da ahşap) bol bulunup ko­lay işlendiğinden, marangozluk çok eski bir meslektir. Bu meslekte en çok kullanılan ağaç türleri reçineli ağaç­lar (köknar, ladin, yalı çamı, san çam, melez ve sedir), yapraklı ağaçlar (me­şe, kayın, ceviz ve kavak) ve egzotik ağaçlardır (iroko, tek, maun ve pele­senk).

Bu keresteler bir havalandırma ve nemlendirme sistemi aracılığıyla, dışarda kullanılacak ağaçlar için % 15-20 arasında, içerde kullanıla­caklar içinse % 8-13 arasında optimal bir nem oranına erişmek üzere kuru­tulmalıdır (açık havada ya da kurut­ma fırınlarında).
click here /> Ahşap gereç, çeşitli makine ve takım­lardan yararlanılarak işlenir. Takım­lar arasında marangoz tezgâhı ve do­natımı (tırnak, kurtağzı, baskı), teste­re kılavuzu, çekül, çizecek, delme ve oyma takımları (düz ağızlı ve oluklu ıskarpela, el matkabı), yüzey işleme ta­kımları (rende, el planyası, kordon rendesi, testere), çekiçler ve çeşitli törpüler; makineler arasında da planya makinesi, kalınlık makinesi, şerit testere makinesi, dekupaj makinesi, alt-freze makinesi, üst-freze makine­si, cila ve perdah makinesi, vb. sayı­labilir.
Birleşik tipteki makinelerde farklı işlemler birbiri ardından yeri­ne getirilebilir. Ayrıca, meslekten ma­rangoz olmayanların kullandığı ve üs­tüne testere, matkap, perdah gibi çe­şitli aletlerin takılabileceği bir motor blokundan oluşan makineler de var­dır. Marangozların makine­leri, testere tozunu ve talaşları eme­cek biçimde (emme donanımı) hazır­landıkları gibi, ayrıca testere şeridi kılıfı, koruyucu kapak ve gözlük gibi işçinin can güvenliğini sağlayan ekler­le de donatılmışlardır.